سفارش تبلیغ
صبا ویژن

چریک عشق ....

چهارشنبه 85 خرداد 31 ساعت 5:2 عصر

سلام ....

"ناگهان ترکشی آمد و درسری که سودای کربلا داشت فرود آمد"

نوشتهای از شهید سید مرتضی آوینی درموردشهیدچمران

.

.

خدایا! تورا سپاسگذارم،چون تمام عشقهای زمینی را از من گرفتی تا عشق تورادرسینه داشته باشم!

این سخن کسی است که به تمام قله های موفقیت دنیوی رسید وبعد تمام آنها را طلاق داد.

شاگرد اول دانشکده ی فنی دانشگاه تهران

شاگرد ممتاز دانشگاه تگزاز

پیشنهاد کرسی ناسا

مقام دوم ورزشهای رزمی دانشجویان آمریکا

و .....

اینها قله هاییست که هرکسی در این دنیا آرزویش را دارد

واو به تمام انها برای دلش پشت پا زد و راهی الجزایر و مصر برای سر وسامان دادن وضعیت مسلمانان در زیر پاهای

استعمار گران شد.....

بازهم از نظر درون ارضا نشد و به لبنان رفت و رسته های حزب ا... را ساماندهی کرد .

تا اینجا دوبار عاشق شده بود .یکی در آمریکی و دیگری در لبنان.

همسر لبنانیش میگفت بعد از سه سال زندگی با دکتر با گفته ی یکی از دوستان تازه فهمیدم که دکتر تاس است .

اینقدمحو شمع وجودی او بودم.دکتر همیشه به شمع وگل وپروانه عشق میورزید .

اینها برای مردی که چریکی در خونش است کافی نبود.

ناگهان..........

هل من ناصراینصرنی کسی در گوشش پیچید. و او به امام خمینی(ره)لبیک گفت و آنچنان شیفته ی او شد که

که دیگر حاضر به دوری از او نشد وخود را بسیجی حلقه به گوش او کرد . امام با او چه کرد که شیفته ی او شد!!؟؟

.

.

.

سازمان دهی جنگ های نامنظم ،معاونت انقلاب نخست وزیری، وزارت دفاع و .... نتوانست دل جهاد گر او را ارضا کند..

پاشنه اش را کشید .پاوه وسوسنگرد را آزاد کرد .... او تنها فرمانده ی چریک ما در جنگ تا آن موقع بود.

دردهلاویه ناگهان:

"ترکش آمد وبرسری که سودای کربلا داشت فرود آمد....

چند لحظه قبل ازشهادتش در ماشین دستنوشته ای نوشت که گوشه هایی از آن را میخوانید:

"ای دست وپا وسر وگوش وتن من ممنون که عمری مرا حمل کردید وتحمل.... تاچند لحظه ی دیگر شاهد

رقص من در برابر مرگ خواهید بود"

آری اینست سرانجام مجاهد فی سبیل اللهی که در طول عمرش هم درس خواند وهم عاشق شد و

هم شجاعت داشت و هم رشادت وهم عارف بود وهم جاهد وهم مرید بود وهم .....

.

.

اگر روزی از من بپرسند که چه کسی را در این زمانه بیشتر شبیه حضرت علی(ع) می بینی، بدون درنگ لب بر

میآورم که "شهید چمران".

روحش شاد وراهش پررهرو ....

التماس دعا....


نوشته شده توسط : حسن ک.نظری(امٌل جان)

نظرات دیگران [ نظر]