سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید

نمیدونم والا!

پنج شنبه 85 مرداد 12 ساعت 10:8 صبح
wd hسلام ....
 نمیدونم چرا لیاقت نشد که بریم یه کم جهادی عمل کنیم وبه قول محمد مسیح استشهادی بزنیم .
.
انقدر اعصابم خورد بود که جور نشد بریم،با اولین تلفن که گفت پایه ای بریم مشهد جواب "آره"روروانه ی سیم های مخابرات کردم وچشمامو باز کردم دیدم راه آهن مشهد
،بفرمایید.
انقدر زدم تو سرم که مگه من چیم کمتر از این محمد  مسیحه که رفته وگم وگور گشه وهیچ کس ازش خبر نداره! هان؟
.
.
 از تمام اوناییکه ازشون حلالیت طلبِدم خجالت می کشم تو چشا شون نیگا کنم.
آآآآآآآآآآآآآآآآخ خدا !
. راستی از کسایی که ازمحمد مسیح خبر دارن به من بگن .چون از لب مرز تا الآن ازش خبری نیست.
نه معلومه رفته ترکیه نه لبنان نه مرده نه زنده.
.
.
التماس دعا ....
 یامحمد وعلی 

نوشته شده توسط : حسن ک.نظری(امٌل جان)

نظرات دیگران [ نظر]