سفارش تبلیغ
صبا ویژن

در بعثت ،من مبعوث شدم!

سه شنبه 85 مرداد 31 ساعت 7:30 صبح

سلام ....

این عید قرمز رنگ بر همه مبارک ....

خیلی خیلی هم قرمز....

در این روز البته به نظر خودم مبعوث شدم.

  پریشب که ماشین رو برداشته بودم تو تهرون میچرخیدم ومحمود کریمی گذاشته بودم (ساعت حدود3) یه دفعه گفتم برم یه سر بیت رهبری .میدونستم اونجا سرباز داره و نمیذارن که جایی بری وکاری بکنی. ولی رفتم گفتم بالاخره هواش که خوب هست. رفتم ویه سربازه تا به حصار رسیدم بهم گفت ایست .اومد گیر بده و مدارک بخواد (باقیافه ای غضبناک) سرمو کردم از پنجره بیرون وگفتم خدایی حال میکنید اینجاییدا !!

خندید وگفت بالآخره ما اینیم دیگه ....

 یک دلم سوخت . میخواستم جای اون سرباز باشم تا همیشه نزدیکش باشم ....

 هواهایی که توش نفس میکشیم یکی باشه .... تادر خونه داشتم هی فکر میکردم. دلم باسش یه دفعه خیلی تنگ شد . تا اینکه دیشب تا آخرین لحظات یه رفیقی زنگ زد گفت حسن فردا صیح چی کاره ای؟

گفتم هیچی!

گفت پس الآن برات کارت  دیدار با آقا که فرداست(یعنی امروز) رو میارم در خونتون....

 من بش گفتم بورو خودتو مچل کن بابا ....

گفت نه به خدا

گفتم خدا یا دوست دارم به مولا

-----------------------------------------------

پی نوشت: مبعوث شدن در لغت به معنای بر انگیخته شدن .انتخاب شدن است.

پی نوشت 2: دعا کنید تا امروز آقا امروز از دست اسرائیل انقدر عصبانی باشه تا خبر اهی خوب از اونجا بیاد بیرون.

 

التماس دعا ....

 


نوشته شده توسط : حسن ک.نظری(امٌل جان)

نظرات دیگران [ نظر]