سفارش تبلیغ
صبا ویژن

راه

سه شنبه 85 مهر 25 ساعت 12:50 صبح

  و به شکرانه ی احساس نیاز به سجده رفتم ....

      پس ....

  چشمهارا باید شست .... دست ها را باید آب زد ،دست نمازی گرفت وقدقامت بست ....

قد قامتی که در قیام سجودش فقط شمشیر باشد .آنگاه ....

                       فزت ورب الکعبه .!!!

 

   یاغیاث ....


نوشته شده توسط : حسن ک.نظری(امٌل جان)

نظرات دیگران [ نظر]