سفارش تبلیغ
سرور اختصاصی
سرور اختصاصی

تا نیایش

سه شنبه 84 آبان 10 ساعت 5:54 صبح

خدایا...

به من زیستنی عطا کن که در لحظه مرگ بر بی ثمری لحظه ای که برای زیستن گذشته است حسرت نخورم

و مردنی عطا کن که بر بیهودگیش سوگوار نباشم. برای اینکه هرکس آنچنان میمیرد که زندگی کرده است.

خدایا...

چگونه زیستن را تو به من بیاموز...چگونه مردن را خود خواهم آموخت...

خدایا...

رحمتی کن تا ایمان نان و نام برایم نیاورد. قدرتم بخش تا نانم را و حتی نامم را در خطر ایمانم افکنم تا از

آنهایی باشم که پول دنیا را می گیرند و برای دین کار میکنند نه از آنهایی که پول دین میگیرنند و برای دنیا

کار میکنند...                                            

یا علی مدد...


نوشته شده توسط : حسن ک.نظری(امٌل جان)

نظرات دیگران [ نظر]